Hyppää sisältöön

Tietoa pelastusliiveistä

Veneilyyn, kalastukseen ja muihin vesiaktiviteetteihin liittyvä turvallisuus on elintärkeää. Erilaiset kelluntapukineet ja pelastusliivit ovat keskeisiä varusteita, jotka on valittava omiin tarpeisiin ja käyttöolosuhteisiin sopiviksi. Alla käsittelemme erilaisia kelluntapukineita ja pelastusliivejä, jotka ovat luokiteltu niiden tarjoaman kelluttavuuden mukaan: 50N kelluntapukineet, 100N, 150N ja 275N pelastusliivit. Lisäksi tutustumme erityisesti suosittuihin itsestään ilmatäytteisiin ”paukkuliiveihin” ja kelluntahaalareihin. Kaikkien varusteiden kohdalla on tärkeää ymmärtää niiden käyttötarkoitukset, rajoitukset ja mahdolliset riskit, jotta voimme varmistaa turvallisen vesillä liikkumisen.

  • Kelluntapukine 50N
  • Pelastusliivit 100N
  • Pelastusliivit 150N
  • Pelastusliivit 275N
  • Tietoa Paukkuliiveistä
  • Tietoa kelluntahaalareista
  • Miksi pelastusliivejä ei käytetä veneillessä?

Kelluntapukine 50N

Kelluntapukine sopii käytettäväksi, kun käyttäjällä on hyvä uimataito ja hän liikkuu rannan läheisyydessä tai hän on muun avun lähellä. Nämä liivit ovat usein kompakteja ja mukavia päällä, mutta ne eivät tarjoa riittävää kelluttavuutta kovassa aallokossa ja ne eivät kykene kääntämään tai kannattelemaan vedessä uupunutta henkilöä turvallisessa kellunta asennossa, vaan henkilön on oltava itse koko ajan toimintakykyinen pysyäkseen pinnalla. Tästä syystä kelluntapukineita hankittaessa tulisi harkita tarkkaan riittävätkö ne oikeasti omaan käyttötarkoitukseen. Niitä ei pitäisi hankkia lapsille, ellei niitä ole tarkoitus käyttää vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa on aina läsnä valvova aikuinen. Kelluntapukineisiin kuuluvat muun muassa erilaiset melonta- ja veneilyliivit sekä kelluntatakit ja -haalarit.

Pelastusliivit 100N

Nämä liivit on tarkoitettu käytettäväksi suojaisilla vesillä, missä apua joutuu ehkä odottamaan. Liivi kääntää henkilön itsestään oikein päin 10 sekunnissa ja kannattelee ihmistä turvallisessa kellunta asennossa, mutta tämä liivi ei sovellu käytettäväksi kovissa olosuhteissa.

Pelastusliivit 150N

Nämä liivit on suunniteltu avomeri käyttöön ja tämän kategorian liivit ovat vaatimuksena myös kauppamerenkulun aluksilla. Lisäksi ns. ”paukkuliivit” kuuluvat yleensä tähän ryhmään. Nämä liivit kykenevät kääntämään ja kelluttamaan vedessä uupuneen henkilön turvallisessa kellumisasennossa ilman, että henkilön tarvitsee tehdä uimaliikkeitä. Tämän liivin valinnassa pitää huomioida, että 150N liivikään ei välttämättä takaa riittävää kelluvuutta isokokoiselle henkilölle kovassa aallokossa, vaan tässä tilanteessa henkilön hengitystiet saattavat ajoittain painua veden alle. Lisäksi pelastuspuvun, kelluntahaalarin tai sadevaatteiden sisään jäävä ilma saattaa estää 150N liivien itseoikaisevuus toiminnon.

Pelastusliivit 275N

Tämän kategorian liivit on tarkoitettu avomerikäyttöön ja koviin olosuhteisiin. Lisäksi nämä soveltuvat käytettäväksi pelastuspukujen, kelluntapukujen ja sadevaatteiden kanssa, joiden sisään jäävä ilma voi haitata normaalien liivien itseoikaisevuus ominaisuuksia. Nämä liivit kykenevät kelluttamaan isokokoisenkin henkilön turvallisessa asennossa ja hengitystiet riittävän korkealla veden pinnasta.

Tietoa paukkuliiveistä

Itsestään ilmalla täyttyvät ”paukkuliivit” ovat kompakteja ja mukavia käyttää. Ne kuuluvat tyypillisesti vähintään 150N pelastusliivikategoriaan ja tarjoavat käyttäjälleen huomattavasti paremman suojan kuin veneilijöiden yleisesti käyttämät 50N kelluntapukineet. Paukkuliivejä ei kuitenkaan suositella hankittavaksi lapsille. Paukkuliivejä hankittaessa kannattaa varmistaa, että niissä on automaattinen laukaisu toiminto. Tämä toiminto on useimmissa paukkuliiveissä, mutta on olemassa myös liivejä jotka vaativat manuaalisen laukaisun täyttyäkseen. Markkinoilta löytyy myös ammattikäyttöön tarkoitettuja ”kaksikammio” liivejä, joissa on kaksi ilmarakkoa ja täyttökoneistoa, joilla saadaan varmistettua liivien käyttövarmuus. Paukkuliivien käytössä on ensisijaisen tärkeää, että ne tarkastetaan ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan ohjeiden mukaan tarkastetun ja huolletun liivin tarjoamaan suojaan voi luottaa. Osa valmistajista sallii käyttäjien itsensä tekemät tarkastukset huolto-ohjeiden mukaisesti, mutta jos käyttäjällä on vähääkään epävarmuutta omien taitojen riittävyydestä, niin kannattaa valita malli mille löytyy huoltopalveluja.

Tietoa kelluntahaalareista

Kelluntahaalarit ovat saavuttaneet suosiota veneilijöiden, kalastajien ja pilkkijöiden keskuudessa. Syitä suosioon on useita: haalarit ovat lämpimiä, voivat toimia sadevaatteina ja tarjoavat kelluttavuutta rajoittamatta kuitenkaan ihmisen liikkuvuutta, sillä kelluttava materiaali on usein jaettu tasaisesti puvun eri osiin. Kelluntahaalarit kuuluvat tyypillisesti 50N kelluntaväli ryhmään.

Kelluntahaalareilla on kuitenkin myös useita puutteita, minkä takia niiden käyttöä voi suositella vain varauksin. Kategoriansa mukaisesti kelluntapukine sopii käytettäväksi vain kun käyttäjällä on hyvä uimataito ja hän liikkuu rannan läheisyydessä tai hän on muun avun lähellä. Muissa tapauksissa kelluntahaalaria tulisi käyttää yhdessä 275N liivin takia, sillä kelluntahaalari ei yksinään takaa vedessä uupuneelle henkilölle turvallista kellumisasentoa, eikä kykene kannattelemaan uupuneen henkilön kasvoja riittävän korkealla veden pinnasta. Kellunta asento voi olla jopa huonompi kuin kelluntaliivejä käytettäessä, johtuen kelluttavan materiaalin tasaisesta jakautumisesta ympäri pukua ja puvun sisään mahdollisesti jäävästä ilmasta. Mikäli pelkkää kelluntapukua käyttävä henkilö joutuu veden varaan ja uupuu aallokossa, hän hukkuu, ellei kykene omilla toimillaan kannattelemaan päätään veden pinnalla.

Kelluntahaalarit eivät ole vedenpitäviä, eivätkä tarjoa riittävää suojaa hypotermiaa vastaan, eikä niitä pidä sekoittaa varsinaisiin pelastautumispukuihin. Työterveyslaitoksen tekemissä testeissä on havaittu, että kelluntapuku voi haitata uimista ja tekee siitä raskasta. Lisäksi joidenkin pukumallien sisään voi jäädä vettä, mikä voi merkittävästi haitata henkilön nousemista vedestä.

Lähde: Traficom – Tietoa pelastusliiveistä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Pelastusliivien osat ja lisävarusteet

Haararemmi

Haararemmi on erittäin tärkeä varuste, se takaa että liivi pysyy oikealla korkeudella ja että vedessä uupunut ihminen ei vajoa liian alas liiveissään. Kaikissa vanhoissa paukkuliiveissä haararemmiä ei ole vakiovarusteena, mutta niitä myydään irrallisena ja sen asentaminen ja käyttäminen on suositeltavaa.

Valo

Pelastusliiveihin voi ostaa lisävarusteena automaattisesti syttyvän valon. Heijastimien ohella valo helpottaa merkittävästi veden varaan joutuneen henkilön löytymistä pimeässä.

Turvavaljas

Etenkin purjehtijat suosivat liivejä, jotta toimivat myös turvavaljaina ja joilla voi kiinnittää itsensä veneeseen ”elämänlangan” välityksellä. Turvavaljaan avulla henkilö pysyy kiinni veneessä vaikka sattuisi horjahtamaan kannelta veteen. Nämä ovat suositeltavia käyttää purjeveneen kannella liikuttaessa, avomerellä ja etenkin pimeän aikaan. Myös lasten liiveissä turvavaljas on hyödyllinen lisävaruste.

Pärskesuoja

Pärskesuoja on läpinäkyvä huppu, joka asetetaan paukkuliivin päälle suojaamaan hengitysteitä päälle roiskuvalta vedeltä ja päälle murtuvilta aalloilta. Roiskesuojat ovat pakollisia varusteita joissakin avomeri purjehduskilpailuissa, mutta niiden hankkimista voi harkita myös omien vesilläliikkumistarpeiden mukaisesti.

Henkilökohtaiset paikantimet

Liiveihin saa asennettua myös elektronisesti toimivia ”MOB hälyttimiä”, jotka helpottavat mereen pudonneen henkilön paikantamista ja myös näiden hankkimista kannattaa harkita omien vesilläliikkumistarpeiden mukaisesti.

Lähde: Traficom

Epämukavia, tarpeettomiksi koettuja tai niitä ei edes ole – tässä syyt siihen, miksi pelastusliivejä ei käytetä veneillessä

Suurin syy siihen, miksi pelastusliivejä ei veneillessä käytetä, on yksinkertaisesti se, ettei pelastusliivejä ole. Myös pelastusliivien epämukavuus ja turvalliseksi arvioidut veneilyolosuhteet mainitaan syiksi sille, ettei pelastusliivejä pueta veneillessä päälle. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) teettämästä kyselytutkimuksesta. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kyselytutkimuksen mukaan vain vähän yli puolet vesilläliikkujista käyttää pelastusliivejä aina veneillessä. Joka kymmenes ei käytä pelastusliivejä koskaan. Vähiten pelastusliivejä tai muita kelluntapukineita käyttävät 50-64-vuotiaat miehet.

Yleisin syy pelastusliivien käyttämättömyyteen on, ettei pelastusliivejä ole hankittu (43%). Vastaajien mukaan pelastusliivit koetaan myös epämukaviksi päällä (17%). Kyselytutkimukseen vastanneet kertoivat syyksi pelastusliivien puuttumiselle myös sen, ettei niitä koettu tarpeelliseksi pienellä järvellä tai lammella veneillessä.

Lue lisää tutkimuksesta täältä. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)