Hyppää sisältöön

Maailman hukkumisten ehkäisyn päivä 25.7.

Maailman hukkumisten ehkäisyn päivää vietetään kansainvälisesti 25.7.2023. Tarkoituksena on tuoda esille tapaturmaisten hukkumisten ennaltaehkäisytyön tärkeyttä, nostaa esiin keinoja hukkumisten ehkäisemiseksi sekä viestiä siitä, että me voimme kaikki toimia, jotta yksikään ei huku. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) haastaa kaikki yhteiseen Maailman hukkumisten ehkäisyn päivän viestintään.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokous hyväksyi historiallisen päätöslauselman (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) maailmanlaajuisesta hukkumisen ehkäisemisestä 28. huhtikuuta 2021. Päätöslauselmassa hukkumiset kuvataan vakavaksi, mutta laiminlyödyksi terveysuhaksi, joka aiheuttaa inhimillisten kärsimysten lisäksi merkittäviä taloudellisia kustannuksia.

Päätöslauselman keskeinen osa on, että siinä perustettiin uusi YK:n tunnustama Maailman hukkumisten ehkäisyn päivä. Jäsenvaltioita, viranomaisia, järjestöjä ja muita hukkumisen ehkäisytyötä tekeviä kehotetaan nostamaan kyseisenä päivänä esiin hukkumisten ehkäisemiseksi tehtävää työtä sekä tarvetta koordinoiduille eri hallinnonalat ylittäville toimille, joilla parannetaan vesiturvallisuutta ja vähennetään ehkäistävissä olevia kuolemia.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 235 000 ihmistä hukkuu joka vuosi. Luku ei tosin pidä sisällään tulviin liittyviä tai vesiliikenneonnettomuuksien aiheuttamia hukkumisia, joten todellinen luku on jopa suurempi. Hukkumiset aiheuttavat enemmän kuolemia maailmanlaajuisesti kuin äitiyskuolleisuus tai aliravitsemus. Hukkuminen on yksi yleisimmistä 5–14-vuotiaiden lasten kuolinsyistä. Erityisesti hukkumiset koskettavat matalan- ja keskitulotason maissa asuvia, mutta ne aiheuttavat edelleen lukuisia ehkäistävissä olevia kuolemia myös korkean tulotason maissa, kuten Suomessa.

Viidenkymmenen vuoden aikana on Suomessa tilastojen mukaan hukkunut tapaturmaisesti 12 000 ihmistä

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, joista puolet kuolemista tapahtuu kesäaikaan. Hukkumisten määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Väkilukuun suhteutettuna hukkumisia tapahtuu Suomessa kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa. Hukkumisia tapahtuu kaikissa ikäryhmissä, mutta lapset ja ikääntyvät ovat Suomessa erityisiä riskiryhmiä. Hukkuneista yli 80 prosenttia on miehiä. Hukkumisriskiä kasvattavat heikko toimintakyky ja uimataito, perussairaudet, pelastusliivien käyttämättä jättäminen, päihteet, lasten jättäminen valvomatta, sääolosuhteet ja se, ettei tunneta vesiympäristöön liittyviä riskejä.

Onnettomuustutkintakeskus keräsi yhteistyöviranomaisten avulla tiedot kaikista vuonna 2021 tapahtuneista tapaturmaisista hukkumisista

Vuoden 2021 hukkumiset jaoteltiin toiminnan luonteen mukaisesti seitsemään ryhmään. Eniten (55) hukkui uinnin, pulikoinnin tai vedessä vilvoittelun yhteydessä. Rannalta tai laiturilta veteen joutui tahattomasti 41 ihmistä. Vesikulkuneuvolla eli pääasiassa soutuveneellä hukkui 32 ja jäihin putosi 25. Loput lähinnä yksittäiset tapaukset liittyivät paljuihin, ammeisiin, suihkuun, tieliikenteeseen ja laitesukellukseen.

Hukkuneista puolet oli yli 67-vuotiaita eli ongelma painottuu iäkkäisiin. Useampi kuin kaksi viidestä (44 %) oli päihtynyt eli veren alkoholipitoisuus oli yli 0,5 promillea. Yli puolella (56 %) todettiin olleen sydänsairaus. Heistä kolmanneksella sairaus oli ollut ennakkoon tiedossa. Sairaus altistaa hukkumiselle, jos siihen liittyvät oireet ilmenevät vedessä. Yleisesti vaikuttaa siltä, että hukkumisalttius syntyy vuosien aikana omaksuttujen elin- ja toimintatapojen seurauksena eikä niinkään tietyssä tilanteessa tehdyn huonon valinnan vuoksi. (OTKES, 2022 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.))

Me voimme kaikki toimia, jotta yksikään ei huku 

SUH:n tavoitteena on, että mahdollisimman moni järjestö, viranomainen, yritys ja ihminen innostuu viestimään hukkumisten ennaltaehkäisyn puolesta omissa viestintäkanavissaan. WHO ja SUH on tuottanut kaikille vapaasti käytössä olevaa materiaalia viestinnän tueksi. Lisäksi kukin toimija voi tuottaa omaa sisältöä aiheeseen liittyen.

Jokainen hukkunut on jonkun läheinen: lapsi, puoliso, sisarus, isovanhempi, ystävä. Maailman hukkumisten ehkäisyn päivän kunniaksi voimme kaikki sitoutua pitämään itsemme, perheemme ja ystävämme turvassa veden äärellä. Hukkumattomuudenlupaus on lupaus sinulle itsellesi ja lähimmäisellesi nauttia vesillä ja veden äärellä liikkumisesta turvallisesti. Tee #hukkumattomuudenlupaus

  • Pidän aina pelastusliivejä päällä vesillä liikkuessani.
  • En käytä alkoholia vesillä ollessa.
  • Uin aina kaverin kanssa.
  • Uin aina rannan suuntaisesti, niin että jalat ylettyvät pohjaan.
  • Vahdin lapsia veden äärellä korkeintaan käden mitan päässä.

Voit tehdä oman lupauksesi seuraavasti:

1) Tutustu turvallisen vesillä ja veden äärellä liikkumisen periaatteisiin ja suorita tekemämme minikurssi, jonka päätteeksi saat nimelläsi varustetun sähköisen hukkumattomuudenlupaus-diplomin. Kurssin suorittaminen vie noin 10-15 minuuttia aikaasi. Kurssille voi osallistua luomalla oman tunnuksen tai kirjautua Facebook-, LinkedIn- tai Google-tunnuksilla. 

Aloita Hukkumattomuudenlupaus-kurssi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

2) Jos et tällä kertaa halua suorittaa kurssia, voit osallistua myös jakamalla oman lupauksesi sosiaalisen median kanavissasi aihetunnisteella #hukkumattomuudenlupaus ja #DrowningPrevention.

Haasta läheisesi tekemään omat lupauksensa.

Muistathan myös pitää lupauksesi!

Maailman terveysjärjestö WHO ohjeita:

World Drowning Prevention Day (who.int) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)