Hyppää sisältöön

Veneily-yhteisön vetoomus hallitusneuvotteluihin

Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry sekä venealan keskusliitto Finnboat ry toimivat sekä yhdessä että erikseen vastuullisen vesillä liikkumisen puolesta.

Toivomme, että hallitusohjelmassa huomioidaan ympäristövastuullisuus, turvallinen veneily ja yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet erityisesti lapsille ja nuorille. Nämä asiat ovat pitkälti riippuvaisia järjestöjemme ja niiden piirissä toimivien vapaaehtoisten tekemästä työstä, joten alkavalla hallituskaudella tulee turvata järjestöjen toimintaa tukeva valtionrahoitus.

Vetoamme hallitukseen seuraavien asioiden puolesta: 

Ympäristövastuullisuus

Ympäristöinvestoinnit, jotka liittyvät esimerkiksi satamien jätehuoltoon ja veneiden latausmahdollisuuksien kehittämiseen, lisäävät Suomen rannikon sekä Järvi-Suomen satamien elinvoimaisuutta, vesistöjen hyvinvointia, luonnossa liikkumista ja satamayrittäjien elinkeinonharjoittamismahdollisuuksia. 

Jätehuollon järjestäminen ja palveluiden keskittäminen haastavissa saaristo- ja haja-asutusolosuhteissa ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, joten työ jää järjestöille. Ympäristövastuullisen vesillä liikkumisen valistustyö ja Merenkulun ympäristönsuojelulain hengen toteutuminen esimerkiksi veneiden septitankkien tyhjennyksissä ovat pitkälti myös edustamiemme järjestöjen vastuulla. 

Veneilyturvallisuus

Hyvä uimataito, toimintakyky ja veneilytaidot antavat vapauden nauttia vesillä liikkumisesta turvallisesti. Turvallisuusviestintä, veneiden katsastus, uimaopetus-, hengenpelastus- ja veneilykoulutus ovat lähes yksinomaan järjestöjen toiminnan varassa. Meripelastusseuran vapaaehtoiset hoitavat noin neljänneksen rannikkomme meripelastustehtävistä ja vielä suuremman osuuden sisävesillä. Järjestöjen työllä ehkäistään vesillä tapahtuvia tapaturmia ja hukkumisia, joista aiheutuu inhimillisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. 

Liikenneturvallisuusstrategiaa 2022–2026 ohjaa tavoite, että vuoteen 2050 mennessä kenenkään ei tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti vesiliikenteessä. Tämä edellyttää vahvaa panosta järjestöjen koulutus- ja viestintätoiminnalta. Strategiassa sovitut toimenpiteet, kuten vesiliikenteen turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen rahoituspohjan vahvistaminen ja pelastusliivien käytön edistäminen lainsäädännössä, tulee toteuttaa tulevalla hallituskaudella.

Yhdenvertainen liikkuminen

Vesillä ja luonnossa liikkuminen on jokaisen suomalaisen perusoikeus. Se lisää niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia – oli sitten kyse pienestä lapsesta, työikäisestä tai eläkeläisestä. Itsenäisen ulkoilun lisäksi tarvitaan kuitenkin monipuolisia ja yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia, jotka ennaltaehkäisevät liikkumattomuuden ja psyykkisen sekä sosiaalisen pahoinvoinnin aiheuttamia terveysvaikutuksia. 

Suomen Olympiakomitean Arki 2.0 -avaus tavoittelee systeemistä muutosta, joka varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävästi liikettä arjessaan sekä mahdollisuuden harrastaa liikuntaa. Yhdymme Olympiakomitean tärkeään haasteeseen ja vetoamme tulevaan hallitukseen tämän tärkeän asian puolesta. 

Kannatamme myös SOSTE:n, Olympiakomitean sekä Tarttumattomat sairaudet -verkoston vaatimusta, jonka mukaan seuraavan hallitusohjelman tulisi sisältää laaja väestön terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjelma (terve ja toimintakykyinen Suomi 2030-luvulla).

***

Suomen Purjehdus ja Veneily, Pidä Saaristo Siistinä, Suomen Meripelastusseura, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto sekä Finnboat lanseeraavat 15. toukokuuta 2023 Vastuullisesti vesillä – Pienillä teoilla suuri vaikutus -hankkeen: spv.fi/vastuullisestivesilla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Lisätietoja:

Kristiina Heinonen, toiminnanjohtaja
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
040 521 3282

Jan Thorström, toiminnanjohtaja
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
050 588 6309

Aija Kaski, toiminnanjohtaja
Pidä Saaristo Siistinä ry
040 528 7145

Jori Nordström, toiminnanjohtaja
Suomen Meripelastusseura
0400 656 171

Jarkko Pajusalo, toimitusjohtaja
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
040 673 4032