Hyppää sisältöön

Tutkittua tietoa uimataidosta

Tutkittua uimataidosta

Lasten uimataito

Kuudesluokkalaisten uimataitoa tutkitaan kansallisella uimataitotutkimuksella määräajoin. Viimeisin uimataitotutkimus toteutettiin vuonna 2022 SUH:n, Jyväskylän yliopiston ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tutkimuksen mukaan: 

  • Valtakunnallisesti kuudesluokkalaisista 55 % on uimataitoisia. Määrä on laskenut selvästi vuodesta 2016, jolloin uimataitoisia kuudesluokkalaisia oli 76 %. 
  • Oppilaiden taidoissa havaittiin ensimmäistä kertaa eroja sukupuolien välillä: Pojista 60 %, tytöistä 51 % ja muunsukupuolisista 40 % ilmoitti olevansa uimataitoisia. Täysin uimataidottomia oli noin 2–5 % sukupuolesta riippuen. Myös uimataidottomien määrä on kasvanut vuodesta 2016, jolloin vain yksi prosentti ilmoitti olevansa täysin uimataidoton.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä tekijät edistävät tai estävät oppilaiden osallistumista koulujen uintitunneille. Oppilaita innosti koulun uintitunneille osallistumisessa eniten vapaa-ajalla uimahallissa käyminen ja kaverit. Uintitunneille osallistumista esti korona-aikana niiden puuttuminen, mutta lisäksi osallistumiseen vaikutti muun muassa epävarmuus omasta kehosta ja epämukavuus riisuutua ja peseytyä muiden edessä.

Uimataitotutkimuksessa 2022 selvitettiin kuudesluokkalaisten lisäksi ensimmäistä kertaa esikoululaisten vesitaitoja sekä koronapandemian vaikutuksia koulujen uinninopetukseen.

Aikuisten uimataito

Aikuisten uimataitoa tutkittiin edellisen kerran Kansalaisliikuntataidot -kyselytutkimuksessa vuonna 2022 Tutkimuksessa selvitettiin yli 18-vuotiaiden uimataidon osaamista, merkitystä itselle ja yhteiskunnalle, uinnin harrastamisen motiiveja ja olosuhteita sekä harrastamisen esteitä. Tutkimukseen vastanneista aikuisista 53 % ilmoitti olevansa uimataitoisia Pohjoismaisen määritelmän mukaan.

Aiemmat uimataitotutkimukset