Hyppää sisältöön

Pelastusliivit estäisivät jopa 80 prosenttia vesiliikenteen hukkumisista – Pelastusliivipäivää vietetään 27.5.2023

Suomessa hukkuu joka vuosi 100–150 ihmistä, joista noin kolmannes vesiliikenneonnettomuuksien seurauksena. Tutkimusten mukaan jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos pelastusliivit olisi puettu oikein päälle ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa. Pelastusliivien merkitystä korostavaa Pelastusliivipäivää vietetään lauantaina 27.5.2023. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH), Suomen Meripelastusseura, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Rajavartiolaitos sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom haastaa kaikki vesillä liikkujat pukemaan käyttötarkoitukseen sopivat pelastusliivit kaikissa vesikulkuneuvoissa, aina vesillä liikuttaessa.

Vaikka nykyinen lainsäädäntö vaatii pelastusliivien olemassaoloa moottoriveneissä ja yli viiden metrin pituisissa purjeveneissä jokaiselle matkustajalle, se ei heijasta vesiliikenteen todellisia riskejä. Suurin osa vesikulkuneuvoilla liikkuneiden hukkumistapauksista tapahtuu soutuveneistä, joissa pelastusliivien käyttö ei ole lakisääteistä. Onnettomuustutkintakeskuksen Tapaturmaiset hukkumiset 2021-tutkintaselostuksen mukaisesti vesiliikenteeseen liittyvät hukkumiset tapahtuvat usein sisävesillä, yleensä hyvissä olosuhteissa ja tutussa vesistössä. Tuttu ympäristö ja hyvät olosuhteet saattavat usein johtaa virheelliseen turvallisuuden tunteeseen. 

Pelastusliivit pelastavat henkilön vain, mikäli ne on valittu oikean käyttötarkoituksen mukaisesti, ne ovat päällä, kun henkilö putoaa veteen ja ne on puettu oikein, korostaa Rajavartiolaitos.

Vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta on jokaisella vesillä liikkuvalla, erityisesti veneen päälliköllä. Veneen päällikkö on vastuussa siitä, että jokaiselle veneilijälle löytyy sopivan kokoinen ja hyväksytty pelastusliivi.

Vaikka suurin osa veneistä on varustettu pelastusliiveillä, on liian usein tapauksia, joissa ne eivät ole päällä. Monet onnettomuudet tapahtuvat tutuissa vesistöissä, joissa liiallinen turvallisuudentunne saattaa johtaa laiminlyönteihin turvavarusteiden käytössä. Onnettomuustilanteet kehittyvät usein nopeasti, jolloin pelastusliivit ovat hyödyksi vain, jos ne ovat puettuna, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka

Näin veneilykauden alussa on hyvä tarkistaa kaikki veneen turvavarusteet mukaan lukien pelastusliivit. Vesillä liikkuessa noudatetaan turvallisuusohjeita, muistetaan hyvä merimiestapa ja ennen kaikkea pidetään pelastusliivit päällä. Jokainen meistä voi tehdä osansa vesiliikenteen turvallisuuden parantamisessa ja hukkumistapauksien vähentämisessä, sanoo Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.

Pelastusliivien huolto ja tarkistus ovat olennainen osa veneilyturvallisuutta. Kelluntavarusteiden käyttö, huolto ja säilytys tulee toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Oikea pukeminen on yhtä tärkeää kuin liivien huolto ja säilytys. Jos pelastusliivejä ei ole säädetty oikein, voi käyttäjä vajota liian syvälle liivien sisään, mikä voi estää liivien toimimisen suunnitellulla tavalla.

Kun ostat pelastusliivejä, varmista, että liivien merkinnät ovat kunnossa. Pelastusliivien oikeanlaiset merkinnät kertovat usein siitä, että valmistaja on perehtynyt tuotetta koskeviin vaatimuksiin myös muilta osin, sanoo ylitarkastaja Asta Koivisto Tukesista.

88 prosenttia kuluttajista uskoo, että viranomaiset ennakkotarkastavat henkilönsuojaimia ennakkoon. Näin ei kuitenkaan ole. Tukes valvoo markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta riskiperusteisesti. Pelastusliivien turvallisuus on valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuulla, Koivisto jatkaa.

Osallistu pelastusliivipäivään

Pelastusliivipäivä tarjoaa kaikille vesillä liikkujille ainutlaatuisen mahdollisuuden osoittaa tukensa veneilyturvallisuudelle. Kannustamme kaikkia osallistumaan pelastusliivipäivätempaukseen pukemalla pelastusliivit, ikuistamalla hetki valokuvan tai videon muodossa ja jakamalla sanomaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #pelastusliivipäivä tai #flytvästdagen. Muita tapoja osallistua päivään löytyy sivulta www.viisaastivesilla.fi/pelastusliivipaiva.

Turvallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii aktiivista toimintaa meiltä kaikilta. Pelastusliivit pelastavat vain päälle puettuna – joten käytetään niitä. Liity mukaan Pelastusliivipäivän viettoon ja tee osasi vesiturvallisuuden eteen, sanoo SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Hienonen.

Pelastusliivipäivä on saanut alkunsa kansainvälisestä Ready, Set, Wear it -tapahtumasta. Suomessa sitä on vietetty jo vuodesta 2013 aina alkukesällä. Päivän tavoitteena on muistuttaa turvallisesta vesillä liikkumisesta ja tempaista pelastusliivien käytön puolesta.

Turvallista veneilyä toivottaen,

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, ylitarkastaja Asta Koivisto, 029 5052 187, asta.koivisto(a)tukes.fi

Suomen Meripelastusseura, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, 040 536 5661, marko.stenberg(a)meripelastusseura.fi

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, 040 521 3282, kristiina.heinonen(a)suh.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, johtava asiantuntija Kimmo Patrakka, 029 534 6450, kimmo.patrakka(a)traficom.fi

Rajavartiolaitoksen esikunnan viestintäyksikkö: 050 456 2862, viestinta(at)raja.fi