Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsförklaring

Detta tillgänglighetsmeddelande gäller tjänsten viisaastivesilla.fi och upprättades 01.03.2023.

Vi har själva bedömt tillgängligheten för tjänsten.

Status för digital tjänst tillgänglighet

Uppfyller kritiska tillgänglighetskrav. Enligt vår egen bedömning uppfyller sajten de kritiska tillgänglighetskraven som ställs av lagen om digitala tjänster, det vill säga WCAG 2.1 A- och AA-nivåkriterierna.

Täcks inte

  • Office -programvarufiler (t.ex. doc, pdf, odt) som släpptes före den 23 september 2018.
  • Video- eller ljudinspelningar som släpptes före den 23 september 2020.

Våra webbplatser uppfyller inte kriterierna på WCAG 2.1 AAA -nivå. Dessa inkluderar till exempel teckenspråkstolkning och utökad beskrivande tolkning. Dessutom är inspelningar på vår webbplats och Youtube -videor som publicerades innan lagen om digitala tjänster trädde i kraft inte textade. Lagen kräver inte att videor ska textas i efterhand. Vi kommer att sms: a alla video- och ljudinspelningar som visas efter att Digital Services Act har trätt i kraft.

Vårt mål är högsta möjliga tillgänglighet. Vi kräver att våra anställda överväger tillgänglighet i all innehållsproduktion.

Märkte du att det inte var tillgänglighet i vår digitala tjänst?

Låt oss veta så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda det. Maila oss kristiina.heinonen@suh.fi och meddela oss vilka brister du märkte.

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem med din webbplats, vänligen ge feedback till oss, webbansvarig. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får, eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du rapportera till Regionförvaltningsverket i södra Finland (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.). Webbplatsen för Regionförvaltningsverket i södra Finland förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet kommer att hanteras.

Myndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i södra Finland
Enhet för tillgänglighetskontroll
www.saavutitavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus (at) avi.fi
telefon 0295 016 000